Driva vandrarhem

Har du drömmen om att starta ett vandrarhem eller ett pensionat? Kanske har du redan en större villa där de flesta rum skulle kunna göras om till gästrum. Att ha en fastighet är första steget – men inte det enda – för att kunna starta och driva ett vandrarhem.

Tillstånd från Polisen och Livsmedelsverket

I det fall det finns minst fem gästrum på vandrarhemmet alternativt övernattande nio gäster så måste ett tillstånd ansökas hos polisen. Detta utifrån att detta kan räknas som hotell- eller pensionatverksamhet. Därmed innebär det även att ett ägarbyte eller föreståndarbyte också måste rapporteras in.

Många vandrarhem säljer frukost som tilläggstjänst. För att få servera mat och dryck krävs tillstånd. Ansökan om detta kan laddas hem på Verksamt.se. I det fall det inte är kommunalt vatten behöver även registrering av dricksvattenanläggning ske.

Utländska gäster

Om personer från andra länder (ej bofasta i Sverige eller medborgare) bor på vandrarhemmet behöver dessa registreras samt kontroll ske av deras legitimation. I annat fall får de inte sova över på vandrarhemmet.

Detta blir extra relevant för den som driver ett vandrarhem i populära naturområden eller i större städer som Falun och Stockholm.

Bygglov

Ska en byggnad få en ny funktion, exempelvis att ett bostadshus blir vandrarhem, behöver bygglov ansökas om hos kommunen. Om uthyrning ska ske finns exempelvis speciella regler kring ventilation.

Miljö, brandskydd och handikappanpassning

Det finns speciella miljö- och hälsoskyddsregler som måste efterföljas beroende på vilken verksamhet som bedrivs. Hör med den gällande kommunen om vilka regler som gäller.

Vid servering av mat behövs även anmälan ske till kommunen utifrån miljö- och hälsoskäl.

Du som fastighetsägare förväntas skicka in redogörelse kring hur du jobbar med brandskydd. Denna redogörelse skickas då till kommunen.

Det är inte alla lokaler som behöver anpassas för funktionshindrade men i vissa fall finns detta krav. Även här är det kommunen som avgör om detta krav finns och vad som då gäller.

Fler regler hittas på Verksamt.se under ”Starta” och ”Vad gäller i din bransch”