3 smarta sätt att göra ditt vandrarhem mer energieffektivt

Genom att göra ditt vandrarhem mer energieffektivt kan du minska utsläpp av koldioxid, andra växthusgaser, kolväteoxider, flyktiga organiska ämnen och partiklar. Enligt miljöbalken är de du som bedriver en verksamhet som själv har en skyldighet att hålla koll på hur energieffektiv verksamheten är. Här ger vi dig tre viktiga tips på hur du gör ditt vandrarhem mer energieffektivt. 

1. Få miljövänlig el med solceller 

El är en viktigt komponent att ta hänsyn till, både när det gäller ditt vandrarhem och energieffektiviteten. Även elen kan göras miljövänlig och det bästa sättet att få miljövänlig el till ditt vandrarhem på är att installera solceller. Förutom att du får en mer energieffektiv verksamhet så kommer du att bidra till ett förnybart samhälle samtidigt som du sparar in på dina elkostnader. 

Priserna för solceller har gått ner med närmare 90 procent det senaste decenniet och det har uppkommit fler leverantörer på marknaden. Enligt Greenmatch brukar man räkna med en återbetalningstid på 10-20 år för solceller. Det kan därför vara klokt att se över om det är ekonomiskt lönsamt för ditt vandrarhem att installera solceller. 

2. Installera luft/luftvärmepump 

En luft/luftvärmepump är den perfekta lösningen för vandrarhem som har en låg energiförbrukning. Luft/luftvärmepumpar tar värmen från utomhusluften och sprider värme i vandrarhemmet genom den cirulerande inomhusluften. Det finns många olika luft/luftvärmepumpar på marknaden men eftersom alla inte är anpassade för ett svenskt leverna är det bra om du kollar efter extra noga när du ska välja vilken luft/luftvärmepump som ska värma upp ditt vandrarhem. 

Fördelarna med att välja en luft/luftvärmepump som värmekälla är att luft är gratis och finns överallt, den kräver inte att man borrar i marken och den tar inte lika stor plats som andra värmeanordningar. Andra fördelar är att luft/luftvärmepumpen fungerar som en dammsugare för inomhusluften och att den kyler ned hela vandrarhemmet under sommarens allra varmaste dagar. 

3. Investera i energieffektiva hushållsapparater och elektronik

Ju nyare hushållsapparater och hushållsel du köper desto effektivare är de för ditt vandrarhems energiförbrukning. Dock fylls de svenska hushållen med allt fler apparater som ökar energiförbrukningen trots fler miljövänliga och energieffektiva alternativ. 

För att du ska välja rätt hushållsel och hushållsapparater till ditt vandrarhem behöver du undersöka energimätningen på produkten som du vill köpa. På energimätningen kan du läsa på om hur mycket energi en viss hushållsapparat eller hushållselektronik faktiskt drar vid användning. Titta närmare på hur hur stor energianvändningen är per år och vilken energiklass som produkten tillhör. 

När dina hushållsapparater och din hushållselektronik har blivit skrot är det viktigt att du tar dem till återvinningen för att ämnen i produkterna som är farliga för både människa och miljö inte ska släppas ut någon annanstans.