BETALNING & BOKNINGSVILLKOR  – gällande bokningar via SVIF onlinesystem.

ALLMÄNNA VILLKOR

Dessa allmänna villkor gäller mellan Sveriges Vandrarhem i Förening, SVIF, Sveriges Vandrarhem i Förening EK. för, Box 1112, 405 23 Göteborg, org. nr: 769604-2352. i fortsättningen kallat SVIF, och för Dig som själv eller genom annan träffar avtal med SVIF, enligt vad som angetts i bekräftelsen. Avtalet kan gälla boende transport, köp av andra produkter och tjänster, eller en kombination av dessa.

Vem är ansvarig och vad händer om något går snett?
Ansvarig för produkten, rum, stuga eller campingplats är det vandrarhem, den camping- eller den stuganläggning som du bokat boende eller andra produkter/tjänster hos. Eventuell reklamation av din bokning skall således riktas mot bokad anläggning. Om du underlåtit att söka rättelse under hyrestiden och därmed ej givit vandrarhemmet/uthyraren möjlighet att rätta till eventuella brister kan du i efterhand förlora din möjlighet att kräva ersättning. Kontaktuppgifter till bokat vandrarhem, stuganläggning eller camping framgår av din bekräftelse på bokningen. Ansvarig för bokningssystemet och betalningen är SVIF.

När blir min bokning bindande?
Bokningen gäller för såväl SVIF som för Dig så snart SVIF bekräftat bokningen och Du inom avtalad tid betalat hela summan för bokningen. Du skall betala publicerat pris för bokningen plus eller minus sådana ändringar av skatter som inträffat efter programmets tryckning.

Vad gäller om jag vill avboka?
Logga in med det användarnamn och lösenord du har fått vid bokningen. Användarnamn och lösenord står på bokningsbekräftelsen som har skickats till dig via e-post vid bokningstillfället. Avbokningen bekräftas även via e-post. Vänligen observera att återbetalning till debiterat kort/konto sker inom 3 – 7 bankdagar och bokförs på det ursprungliga bokningsdatumet. Bokningar ”non-refundable” och evenemangsbiljetter återbetalas ej. Om andra avbokningsmöjligheter finns, framgår detta av Särskilda Villkor nedan. Vid avbokning gäller avgifter enligt nedan:

Från bokningstillfället och fram till kl 18, 2 dagar före er ankomstdag 5% av bokningens pris
Från kl 18, 2 dagar före er ankomstdag 100% av bokningens pris
Vid utebliven ankomst. 100% av bokningens pris

Avgifter för ev. avbeställningsskydd, ändrings-, faktura- samt bokningsavgifter återbetalas ej.

Vad gäller om jag bara vill ändra på något?
Det går inte att göra ändringar i genomförda bokningar. Vill du ändra något så måste du avboka hela bokningen och göra en helt ny bokning. Kontakta gärna anläggningen innan du avbokar för att kontrollera att de verkligen kan uppfylla dina önskemål

Vad händer om jag och anläggningen inte kommer överens?
Vänd Dig till oss med eventuella klagomål (info@svif.se). Om vi inte kommer överens kan Du vända Dig till Allmänna Reklamationsnämnden. Den består av en opartisk ordförande och representanter för researrangörer och konsumenter. Nämndens adress är: Box 174, 101 23 Stockholm

Som bokningsarrangör är vi skyldiga att se till att:

  • Du får en skriftlig bekräftelse på Din bokning i god tid.
  • Köpta tjänster stämmer med beskrivningen. Vi ansvarar inte för löften som ägaren eller dennes kontaktperson kan ha gjort direkt till Dig utan vår vetskap och som vi inte känt till. (Om Du överenskommit om något som inte omfattas av arrangörens avtal, se till att Du får det skriftligt och undertecknat av ägare eller kontaktperson).
  • Du informeras om alla väsentliga förändringar, som rör Din bokning.
  • Du får disponera rummet/stugan/lägenheten från den tidpunkt som vandrarhemmet/hotellet/stugvärden anger till Er.

Vad har jag som bokar för skyldigheter?

  • Du har skyldighet att själv kontrollera bokningsbekräftelsen så snart den erhålls. Eventuella felaktigheter måste påtalas omedelbart. Utfästelser gjorda av bokningspersonal som är av väsentlig betydelse för Dig skall vara noterade i bekräftelsen för att kunna åberopas.
  • Du måste följa ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller för rummet, stugan, lägenheten, transportmedlet, etc. OBS! Du ansvarar själv för alla skador, som uppstår på rummet, stugan, lägenheten, transportmedlet, etc och dess inventarier genom att Du eller någon annan i ditt sällskap varit vårdslös.
  • Du får inte använda rummet/stugan/lägenheten till något annat än vad som avtalades vid bokningen (vanligtvis fritidsändamål) och Du får inte låta fler personer övernatta i rummet, stugan, lägenheten eller på omkringliggande områden, än vad Du uppgav i bokningen. Alla personer skall uppges vid bokningstillfället.
  • Du skall vid bokningstillfället uppge om Du lider av någon typ av allergi eller har specifika önskemål så uthyraren har möjlighet att hitta rätt objekt till Dig. Vi kan ej garantera att det inte har varit något husdjur/rökning i objektet kort tid innan objektet tillträdes. Överskrids husdjurs/rökförbud kan en extra kostnad debiteras dig i efterhand.

Uthyrares/vandrarhemmets rättigheter

  • Om klagomål ang. störande uppträdande inkommer till uthyraren har han rätt att omedelbart vräka hyresgästen om rättelse ej sker omedelbart efter tillsägelse.
  • Samma regler gäller också där det vistas för många personer än antalet som är tillåtet för objektet. I inget av fallen sker återbetalning för resterande hyrestid, däremot är Ni som gäst skyldig att ersätta uthyraren för kostnader som föranletts av det ovan nämnda.

Om Du har något klagomål gällande objektet skall Du i första hand kontakta värden så att eventuella oklarheter kan lösas under Er vistelse.

ÖVRIGT GÄLLANDE VANDRARHEMSVISTELSE

Vi ber dig observera att anläggningarna kan ha varierande in- och utcheckningstider. För att få aktuell in- och utcheckningstid kontaktar du den bokade anläggningen. I de flesta fall måste du meddela anläggningen om du önskar komma senare än kl 18.00. I logipriset ingår inte, om inte annat anges på bekräftelsen, städning, sänglinne, handdukar, barnsäng/barnstol, etc. Tänk på att ta med det som behövs för vistelsen!

PERSONUPPGIFTSLAGEN

Genom att betala samtycker Du till att personuppgifter får behandlas av SVIF. Syftet med detta är att möjliggöra sedvanlig gästadministration, att tillförsäkra att SVIF har tillgång till tillförlitlig persondokumentation i händelse av olycksfall, att uppfylla villkoren för avbeställningsskyddet samt att administrera och behandla eventuella skador. Uppgifterna kan också komma att användas för att informera om försäkrings- och betalningstjänster samt reserelaterade erbjudanden. Gästen kan även komma att kontaktas för marknadsundersökningar.

SÄRSKILDA VILLKOR

Minimumålder för bokning
För att boka/ingå avtal med oss måste man vara 18 år. Vid boende i större sällskap skall minst två personer vara fyllda 18 år, om ingen högre åldergräns anges på anläggningsinformationen. Legitimering kan ske vid ankomst. Uppfyllande av åldergräns är ett krav för att få tillträde till boendet. Vid större arrangemang kan andra åldersgränser förekomma, information om detta framkommer vid bokningstillfället.

Villkor för överlåtelse
Överlåtelse av boende kan ske före avresedagen, dock skall alla överlåtelser meddelas till uthyraren/vandrarhemmet.

Bokningsavgift, dröjsmålsränta
Ingen bokningsavgift tas ut vid bokningar via Internet. För sent inbetald anmälningsavgift kan innebära att bokningen annulleras.

Force Majeure
För det fall resan inte kan genomföras på grund av ett hinder utanför arrangörens kontroll som arrangören inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit är arrangören fri från skadeståndsskyldighet eller andra påföljder. Detsamma gäller även om resans inställelse beror på någon som arrangören anlitat eller annan i tidigare led.

Vi reserverar oss för lagändringar och prisändringar som ligger utanför vår kontroll.

Avbokning

Vill du avboka din bokning? Klicka här